Adres
Karmelicka 31, 31-131 Kraków
Telefon
12 633 33 57
    //Tekst odpowiada za dolną część tekstu bannera
  • Święto Chorągwi Krakowskiej Rynek Główny w Krakowie
  • Propozycje programowe na Rok Kościuszkowski na Rok Kościuszkowski
  • Harcerstwo? To proste! To proste!
  • Zlot ZHP Gdańsk 2018 nie jutro!
Święto Chorągwi Krakowskiej1 Propozycje programowe na Rok Kościuszkowski2 Harcerstwo? To proste!3 Zlot ZHP Gdańsk 20184

Komisje Rady Chorągwi w dniu 18 stycznia 2015 r. ukonstytuowały się, wybierając spośród siebie przewodniczących.

Rada pracuje dwoma komisjami do spraw uchwał i do spraw planów operacycjnych. Taki podział pomoże rozdzielić pracę legislacyjną ustanowioną przez Statut ZHP oraz pozwoli sprawnie pracować nad planami operacyjnymi i strategią ZHP w naszej chorągwi.

Szczegóły zadań rad chorągwi znajdują się w Statucie ZHP, regulaminie Rady oraz podstronie "Skład".

W dniu 18 paździenika 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa odbył się XX Zjazd Zwykły ZHP Chorągwi Krakowskiej.

Zjazd podsumował pracę wszystkich władz chorągwi, przyjął uchwały i stanowiska, w tym program rozwoju chorągwi.

Na koniec Zjazd wybrał nowy skład Rady Chorągwi.

W dniu 27 listopada 2014 r. w siedzibie komendy chorągwi, obradowała Rada Chorągwi. W spotkaniu uczestniczyło 10 członków Rady (91%) oraz zaproszeni goście.

ZHP Chorągiew Krakowska © 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. | bip logo Biuletyn Informacji Publicznej