Adres
Karmelicka 31, 31-131 Kraków
Telefon
12 633 33 57
  //Tekst odpowiada za dolną część tekstu bannera
 • Mamy Moc! Inauguracja Roku Harcerskiego ZHP Chorągwi Krakowskiej Inauguracja Roku Harcerskiego ZHP Chorągwi Krakowskiej
 • Propozycje programowe na Rok Kościuszkowski na Rok Kościuszkowski
 • Harcerstwo? To proste! To proste!
 • Zlot ZHP Gdańsk 2018 nie jutro!
Święto Chorągwi Krakowskiej1 Propozycje programowe na Rok Kościuszkowski2 Harcerstwo? To proste!3 Zlot ZHP Gdańsk 20184

 

Głównym celem projektu „Azymut Trzeźwości” jest prowadzenie inicjatyw stymulujących i podtrzymujących aktywność życiową i społeczną oraz edukacja w obszarze profilaktyki osób zagrożonych wykluczeniem oraz wykluczonych społecznie – ludzi młodych.

Celem drugiego szczebla jest przedstawienie młodzieży skutków fizjologicznych, społecznych i psychologicznych oraz zapoznanie ze sposobami uniknięcia uzależnienia od alkoholu, nikotyny, narkotyków, Internetu, gier komputerowych oraz przemocy.

Celami szczegółowymi projektu są:

 • zwiększenie świadomości wśród minimum 300 dzieci i młodzieży, z terenu Miasta Krakowa, na tematy związane z alkoholizmem i nikotynizmem, narkomanią oraz uzależnieniem od Internetu gier komputerowych i przemocy,  w tym wśród 30 dzieci z Domu Dziecka, z którym współpracujemy przy programie – szczególnie wśród dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i wykluczonych społecznie,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i patologiom,
 • przeciwdziałanie przemocy w środowiskach dzieci i młodzieży,
 • propagowanie zdrowego stylu życia,
 • kontynuacja prowadzenia harcówek socjoterapeutycznych,
 • kształtowanie zachowań asertywnych,
 • wychodzenie z działalnością harcerską poza teren harcówek, placówki.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków

Partnerzy:

 

krakow

ZHP Chorągiew Krakowska © 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. | bip logo Biuletyn Informacji Publicznej | Polityka prywatności