Adres
Karmelicka 31, 31-131 Kraków
Telefon
12 633 33 57
    //Tekst odpowiada za dolną część tekstu bannera
  • Mamy Moc! Inauguracja Roku Harcerskiego ZHP Chorągwi Krakowskiej Inauguracja Roku Harcerskiego ZHP Chorągwi Krakowskiej
  • Propozycje programowe na Rok Kościuszkowski na Rok Kościuszkowski
  • Harcerstwo? To proste! To proste!
  • Zlot ZHP Gdańsk 2018 nie jutro!
Święto Chorągwi Krakowskiej1 Propozycje programowe na Rok Kościuszkowski2 Harcerstwo? To proste!3 Zlot ZHP Gdańsk 20184

Przedstawiony projekt jest kontynuacją prowadzonego od ponad 10 lat programu "Rozwinąć skrzydła" - jest to cykl imprez dla dzieci i młodzieży skupionych w grupach integracyjnych nazywanych przez nas Nieprzetartym Szlakiem, który został bardzo dobrze przyjęty przez dzieci, młodzież i wychowawców.

Projekt ma na celu między innymi ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych, integrację i aktywizację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym, zwiększenie osobom niepełnosprawnym dostępności do korzystania z alternatywnych, a zarazem innowacyjnych form spędzania wolnego czasu oraz rozwój wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych.

Wszystkie zaplanowane działania mają również przyczynić się do rozwoju lokalnego partnerstwa na rzecz osób niepełnosprawnych. Projekt będzie realizowany na terenie Miasta Krakowa w pomieszczeniach pozostających w dyspozycji ZHP na podstawie różnego rodzaju umów i porozumień.

Biuro projektu będzie mieściło się w Krakowie przy ul. Karmelickiej 31.

ZHP Chorągiew Krakowska © 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. | bip logo Biuletyn Informacji Publicznej | Polityka prywatności