Adres
Karmelicka 31, 31-131 Kraków
Telefon
12 633 33 57
    //Tekst odpowiada za dolną część tekstu bannera
  • Mamy Moc! Inauguracja Roku Harcerskiego ZHP Chorągwi Krakowskiej Inauguracja Roku Harcerskiego ZHP Chorągwi Krakowskiej
  • Propozycje programowe na Rok Kościuszkowski na Rok Kościuszkowski
  • Harcerstwo? To proste! To proste!
  • Zlot ZHP Gdańsk 2018 nie jutro!
Święto Chorągwi Krakowskiej1 Propozycje programowe na Rok Kościuszkowski2 Harcerstwo? To proste!3 Zlot ZHP Gdańsk 20184

 

Programu „W zdrowym ciele zdrowy druh”, został przygotowany przez specjalistów w dziedzinie zdrowego odżywiania i sportu i jest kolejną edycją zeszłorocznego programu, który cieszył się ogromną popularnością wśród dzieci i młodzieży. Dzięki profesjonalnemu wsparciu, stworzyliśmy nowe, ciekawe konspekty zajęć, które zostały odpowiednio dopasowane do realizacji na zbiórkach harcerskich z wykorzystaniem metody harcerskiej.

Dzięki różnorodnym formą zajęć program jest atrakcyjny, gdyż w praktyczny sposób przekazuje wiedzę, która młodym ludziom zostanie na całe życie. Poprzez realizację programu będziemy promować aktywny tryb życia, działać na rzecz bezpieczeństwa dzieci, kształtować pozytywne nawyki, uczyć ich odpowiedzialności i konsekwencji w realizowaniu zamierzonych celów
Z pewnością program przyniesie korzyść w postaci dbania przez dzieci i młodzież o zdrowie własne i społeczności, w której żyją. Aktywność fizyczna, w połączeniu ze zdrowym żywieniem, jest warunkiem zachowania i wzmacniania zdrowia we wszystkich okresach życia człowieka.

Odpowiedni poziom aktywności stymuluje rozwój fizyczny, motoryczny i psychospołeczny dzieci młodzieży. Powoduje wiele pozytywnych efektów zdrowotnych, np.: redukcję nadmiaru masy ciała, sprzyja lepszej samoocenie i poprawie, jakości relacji społecznych. Warto podkreślić, że czas dzieciństwa i dorastania powinien być okresem wyrabiania nawyków zdrowego stylu życia, który obejmuje przede wszystkim aktywność fizyczną oraz zdrowe odżywianie. Należy, zatem wykorzystać możliwości, jakie dla zdrowia fizycznego i psychicznego daje ruch fizyczny. Zagospodarowanie czasu wolnego m.in. poprzez zajęcia rozwijające aktywność fizyczną jest również istotnym elementem ograniczania skali występowania zjawisk patologicznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej (m.in. agresji, przemocy, uzależnień).

Członkowie ZHP Chorągwi Krakowskiej w wieku od 6 roku życia wzwyż, Grupą, do której adresujemy program to uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, środowiska harcerskie, ZHP Chorągiew Krakowska jest największą organizacją pozarządową w województwie małopolskim, liczącą ponad 7 tys. członków.
W programie udział weźmie 30 drużyn (po minimum 15 osób w każdej), 6 instruktorów prowadzących zajęcia oraz 30 osób kadry pomocniczej (odpowiedzialnych za prowadzenie zbiórek i przekazywanie wiedzy i umiejętności dzieciom i młodzieży szkolnej).

Przewidujemy zrealizowanie programu, który będzie podzielony na 4 części, odpowiadające „częściom” meczu piłkarskiego: rozgrzewka, I połowa, II połowa.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków

Partnerzy:

 

krakow

ZHP Chorągiew Krakowska © 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. | bip logo Biuletyn Informacji Publicznej | Polityka prywatności