𝗞𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗷𝗮 𝗛𝗮𝗿𝗰𝗺𝗶𝘀𝘁𝗿𝘇𝗼𝘄𝘀𝗸𝗮 – 𝗜𝗱𝗲𝗮 𝗦𝘁𝗼𝗽𝗻𝗶𝗮

UDOSTĘPNIJ
/
983

𝗞𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗷𝗮 𝗛𝗮𝗿𝗰𝗺𝗶𝘀𝘁𝗿𝘇𝗼𝘄𝘀𝗸𝗮 – 𝗜𝗱𝗲𝗮 𝗦𝘁𝗼𝗽𝗻𝗶𝗮

Drogie podharcmistrzynie, podharcmistrzowie, harcmistrzynie oraz harcmistrzowie!
Zapraszamy Was na Konferencję Harcmistrzowską. Podczas wydarzenia skupimy się na idei stopnia, na jej historii, znaczeniu w pracy instruktorskiej oraz jej obecności w postawach reprezentowanych przez instruktorki i instruktorów ZHP. Przeanalizujemy metody pracy hufcowych i chorągwianych Komisji Stopni Instruktorskich oraz postaramy się opracować zbiór dobrych praktyk skutecznej pracy z ideą stopnia.

💡 𝗖𝗲𝗹𝗲 𝗸𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗷𝗶:
Uświadomienie kluczowej roli idei stopnia jako opisu sylwetki instruktora.
● Przedstawienie przykładów dobrych praktyk dotyczących pracy z ideą stopnia.
● Wymiana doświadczeń pomiędzy instruktorami pracującymi w Komisjach Stopni Instruktorskich.
● Wypracowanie metod skutecznej pracy z ideą stopnia.

💡 𝗜𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗰𝗷𝗲:
𝗧𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻: 23-24.11.2019 r.
𝗠𝗶𝗲𝗷𝘀𝗰𝗲: Kraków (Centrum Dydaktyczno Kongresowe Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul Św. Łazarza 16)
𝗨𝗰𝘇𝗲𝘀𝘁𝗻𝗶𝗰𝘆: 100 osób
Instruktorzy ZHP w stopniu harcmistrza lub podharcmistrza z otwartą próbą harcmistrzowską. Konferencja adresowana jest przede wszystkim do instruktorów będących członkami Komisji Stopni Instruktorskich każdego szczebla.
𝗢𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘇𝗮𝘁𝗼𝗿𝘇𝘆: KSI Chorągwi Krakowskiej, ZKK „WIERCHY”, KSI przy GK ZHP
𝗣𝗼𝗿𝘂𝘀𝘇𝗮𝗻𝗲 𝘁𝗲𝗺𝗮𝘁𝘆:
● Idea jako fundament rozwoju.
● Po co nam idea stopnia? – Czyli idea stopnia jako narzędzie pracy.
● Ewolucja instruktora wynikająca z idei stopnia
●.Zmiany oczekiwanych postaw instruktorów w ujęciu historycznym
●.Dobre praktyki w pracy z ideą stopnia

💡 W niedzielę przed południem, w ramach konferencji odbędzie się zbiórka przewodniczących ChKSI.

Formularz zgłoszeniowy

Konferencja harcmistrzowska – Idea Stopnia – Regulamin