Start Harcerska pomoc na krakowskim dworcu

Harcerska pomoc na krakowskim dworcu

W skutek inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, 24 lutego rozpoczęła się masowa migracja ludności z terenu Ukrainy. ZHP Chorągiew Krakowska oraz zrzeszeni w ramach jej struktur wolontariusze od samego początku przejęli się losem ludzi, który zostali zmuszeni do uciekania ze swojej ojczyzny. Mając na uwadze powód i tempo działań, harcerze od samego początku włączyli się w organizację działań pomocowych. Głównym punktem tych działań był obszar dworca kolejowego w Krakowie, gdzie już w dniu 26 lutego 2022, w porozumieniu z Wojewodą Małopolskim Panem Łukaszem Kmitą oraz Prezydentem Miasta Krakowa Panem Jackiem Majchrowskim zorganizowany został punkt żywienia i dystrybucji darów dla wycieńczonych drogą uchodźców.

Do głównych działań realizowanych przez ten punkt należy zapewnienie wyżywienia przyjezdnym, kierowanie ich do właściwych względem ich potrzeb punktów zorganizowanych w obrębie dworca oraz udzielanie informacji. W ramach poczynionych wspólnie z władzami ustaleń, punkt ten do 40. dnia wojny obsługiwany był całodobowo, obecnie działa w godzinach 6:00 – 24:00. Wynikło to z sytuacji, w której Kraków stał się jednym z głównych punktów docelowych lub tranzytowych dla uchodźców. W wyniku poczynionych ustaleń oraz zastanej sytuacji, niezbędne stały się zadania towarzyszące niesieniu pomocy. Wśród tych zadań pojawiły się kwestie koordynacji działań ZHP Chorągwi Krakowskiej ze służbami Wojewody oraz samorządami, koordynacji dostaw z punktami zbiórek, pozyskiwania i koordynacji darczyńców i przede wszystkim, koordynacji działań wolontariuszy.

Posiadając wieloletnie doświadczenie w pracy z wolontariuszami, jesteśmy świadomi, że niezbędne jest zapewnienie im podstawowych warunków do niesienia pomocy, jednocześnie dbając o ich bezpieczeństwo, komfort psychiczny oraz podstawowe potrzeby, takie jak wyżywienie czy zwrot kosztów transportu. Nasze doświadczenie pokazuje, że tylko wolontariusz, o którego zadbamy, jest wystarczająco długo zmotywowany, a jego działania są efektywne. Realizując zadania, dokonaliśmy podziału zadań koordynacyjnych. Poza koordynatorami zajmującymi się konkretnymi zakresami, takimi jak koordynacja wolontariuszy czy koordynacja logistyki, na naszych punktach wolontariacko pełnią kierownicy punktów. Kierownik punktu jest osobą odpowiedzialną na miejscu pełnienia służby za wolontariuszy i działanie punktu, a jego zmiana trwa około 6 godzin.

Zdjęcia z harcerskiej służby na krakowskim dworcu.

 

Działanie współfinansowane ze środków Wojewody Małopolskiego.