Start Inspektorat Ratowniczy

Inspektorat Ratowniczy

Skład

phm. Mariola Korus – Kierowniczka Inspektoratu

pwd. Przemysław Gędźba – Zastępca Kierowniczki

Olga Michalik – Współpracowniczka Inspektoratu

Kontakt

inspektorat.ratowniczy@krakowska.zhp.pl