Start Kapituła Odznaczeń

Kapituła Odznaczeń

W e-biurze zamieszczamy akty prawne i regulaminy określające sposób wnioskowania, formularze oraz zasady przyznawania orderów i odznaczeń państwowych, odznaczeń resortowych  i związkowych, o które najczęściej składane są wnioski przez jednostki Chorągwi.

Serdecznie zachęcamy Was do rytmicznego (a nie tylko z okazji wielkich okazji) nagradzania instruktorów poprzez przedstawianie do odznaczenia.

Ocena służby, docenienie jej efektów, jest elementem motywującym w pracy. Na co dzień nie zapominajcie o pierwszym kroku – magicznym słowie – dziękuję.

W związku z tym, że na formularzach wniosków podpisuje się Komendant Chorągwi, a nie szef jednostki bezpośrednio występującej z wnioskiem, bezwzględnie prosimy o dołączanie pisma przewodniego.

Odpowiedzialność za poprawne sporządzenie wniosku zarówno pod względem formalnym jak i merytorycznym ponosi komendant jednostki wnioskującej.

Prosimy nie zapominać o stosownym wyprzedzeniu ze względu na długie procedury w kolejnych instytucjach. Wnioski złożone do końca miesiąca będą rozpatrywane w następnym.

Skład

hm. Anna Żurawel-Drwota – Przewodnicząca

hm. Anna Nowak

hm. Janina Dworzak

hm. Krzysztof Drobniak

phm. Karolina Kuczyńska-Świąder

Kontakt

kapitula.odznaczen@krakowska.zhp.pl

Link do e-biura