Start Komisja Historyczna

Komisja Historyczna

Kontakt

komisja.historyczna@krakowska.zhp.pl

Skład

hm. Jacek Nawrocki – Przewodniczący

hm. Janusz Wojtycza

hm. Wojciech Biedrzycki

hm. Marek Bieżanowski

hm. Wincenty Cieślewicz

hm. Kazimierz Dziedzic

hm. Andrzej Gaczorek

hm. Kazimierz Jarzembowski

hm. Ryszard Korski

phm. Jacek Kumański

hm. Juliusz Langner

hm. Józef Marek

hm. Władysław Pancerz

hm. Marek Pieniążek

hm. Wanda Sułkowska-Ludwikowska

phm. Marta Szymańska

hm. Krzysztof Wojtycza

hm. Andrzej Żugaj

pwd. Dorota Górka

hm. Kazimierz Górka

hm. Marian Młynarski

hm. Paweł Miłobędzki

hm. Tadeusz Perzanowski

hm. Sławomir Mazur

dr Ewa Fogelzang-Adler

hm. Marek Kudasiewicz

phm. Mieczysław Rokosz