Start Małopolska Sieć Świetlic Podwórkowych „Wyjdź na pole”

Małopolska Sieć Świetlic Podwórkowych „Wyjdź na pole”

Dzieci i młodzież z kilkudziesięciu gmin województwa małopolskiego może spędzać wolny czas w świetlicach podwórkowych utworzonych przez Chorągiew Krakowską Związku Harcerstwa Polskiego. Projekt powstał dzięki unijnemu wsparciu i będzie realizowany przez 26 miesięcy.

W ramach inicjatywy w regionie powołano sieć 100 świetlic działających w 34 gminach. Wsparciem zostanie objętych 1500 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat. Projekt zakładała stworzenie łatwo dostępnego systemu instytucji, świadczących usługi wsparcia rodziny, w których opiekunowie (instruktorzy ZHP i wolontariusze) pracują metodę harcerską.

Wychowanie młodych ludzi przez pracę w małych grupach w ramach wszechstronnego programu, który ma rozbudzić zainteresowania uczestników, będzie stanowić trzon pracy świetlic podwórkowych. Ważnym elementem będzie również nauka przez doświadczanie. Uczestnicy projektu będą mogli rozwijać swoje zainteresowania, kompetencje społeczne i obywatelskie, innowacyjność i przedsiębiorczość oraz spędzać czas aktywnie i na świeżym powietrzu.

Jednym z celów projektu jest rozwijanie współpracy z samorządami i szkołami. Na poziomie powiatów działania placówek koordynują Centra Świetlic Podwórkowych znajdujące się w siedzibach hufców, których przedstawiciele są do dyspozycji rodziców dzieci, dyrektorów szkół i władz samorządowych. W ramach świetlic podwórkowych, młodzi ludzie spotykają się co najmniej raz w tygodniu, przez dwie godziny. Zajęcia opracowano w oparciu o roczne plany, oparte na lokalnej specyfice. Dzieci i młodzież będą brały udział m. in. w grach i zabawach, turniejach zespołowych. Będą zwiedzać swoje miejscowości i ich okolice. Zaplanowano rajdy, wyjazdowe wycieczki i biwaki oraz spotkania z seniorami.

Małopolska Sieć Świetlic Podwórkowych powstała dzięki wsparciu z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu, który ma być realizowany do końca października 2021 roku to 7758270,85 PLN.

Biuro projektu znajduje się na ul. Kaczeńcowej 7, 31-831 Kraków

Aktualne działania świetlic podwórkowych działających w projekcie można obserwować tutaj: zobacz

 

Gminy w których działają placówki wsparcia dziennego w ramach projektu:

Gmina Miejscowość
Łapanów Łapanów (2 placówki)
Dziewin Mikluszowice
Drwinia Grobla
Krzeszowice Krzeszowice (2 placówki)
Alwernia Alwernia
Tenczynek Tenczynek
Alwernia Kwaczała
Brzesko Jadowniki (2 placówki)
Czchów Jurków
Czchów Czchów ( 2 placówki)
m.Nowy Sącz Nowy Sącz  (3 placówki)
Chełmiec Chełmiec
Piwniczna-Zdrój Łomnica-Zdrój
Piwniczna-Zdrój Piwniczna-Zdrój
Stary Sącz Stary Sącz
Stary Sącz Popowice
Kamionka Wielka Królowa Górna
Kamionka Wielka Kamionka Wielka (4 placówki)
Andrychów Andrychów  (7 placówek)
Andrychów Rzyki Jagódki
Andrychów Sułkowice Łęg ( 2 placówki)
Andrychów Sułkowice Bolęcina
Andrychów Sułkowice Łęg
Kraków Kraków (19 placówek)
Myślenice Myślenice (2 placówki)
Myślenice Jawornik
Dobczyce Dobczyce
Olkusz Olkusz (4 placówki)
Skawina Krzęcin
Skawina Zelczyna
Zabierzów Rząska
Zabierzów Brzezie
Zabierzów Balice
Zielonki Korzkiew
Zielonki Zielonki
Zielonki Węgrzce
Radziemice Radziemice
Michałowice Raciborowice
Michałowice Michałowice (2 placówki)
Michałowice Więcławice
Trzebinia Trzebinia ( 4 placówki)
Kęty Kęty (3 placówki)
Kęty Witkowice
Sułkowice Kurów
Wadowice Wysoka
Brzeźnica Brzeżnica
Sucha Beskidzka Sucha Beskidzka
Wadowice Wadowice (2 placówki)
Przeciszów Przeciszów
Mucharz Mucharz
Kalwaria Zebrzydowska Stanisław Dolny
Wadowice Chocznia
Wieliczka Gorzków
Wieliczka Węgrzce Wielkie
Wieliczka Wieliczka
Wieliczka Gorzków

 

Gminy w których działają placówki wsparcia dziennego w ramach projektu: