Start Referat Specjalnościowy

Referat Specjalnościowy

Skład

phm. Marcin Perzanowski – Kierownik Referatu

pwd Michał Leszczyński – Zastępca Kierownika

phm. Natalia Fiedorczuk – Instruktorka Referatu

pwd. Piotr Szewczyk – Współpracownik Referatu

Kontakt

referat.specjalnosciowy@krakowska.zhp.pl

tel. +48 667 259 462