Start Referat Starszyzny Harcerskiej i Seniorów

Referat Starszyzny Harcerskiej i Seniorów

Skład

hm. Janina Dworzak – kierowniczka referatu

Zastępca Kierownika:

hm. Andrzej Król  – ds. organizacyjnych

hm. Lucyna Bielamowicz – ds. programowych

Instruktorzy Referatu:

hm. Roman Sysło  – sekretarz

hm. Franciszek Janeczek

hm. Zbigniew Majtczak

pwd. Grażyna Tomaszewska

Harcerski Krąg Seniorów Kombatantów im. hm. Seweryna Udzieli

pwd. Zdzisław Stangel – komendant

Kontakt

referat.starszyzny@krakowska.zhp.pl

janinadworzak@wp.pl

te. +48 604 240 356