Start W służbie społeczności lokalnej

W służbie społeczności lokalnej

Każda z dotkniętych skutkami pandemii grup ma swoje potrzeby, których realizacja utrudniona jest przez panujący stan epidemiczny. Odpowiadając na zdiagnozowane problemy w społecznościach lokalnych, w których działa ZHP Chorągiew Krakowska proponujemy następujące działania dla poszczególnych grup:

Wsparcie osób starszych oraz znajdujących się w podwyższonej grupie ryzyka. Wolontariusze i Instruktorzy ZHP Chorągwi Krakowskiej od wprowadzenia stanu epidemicznego zajmują się robieniem i dostarczaniem zakupów osobom starszym. W wielu środowiskach wolontariusze dostarczają produkty spożywcze oraz leki a także wyprowadzają psy i pomagają w opłaceniu rachunków. Podjęta została także współpraca z DPS i GOPS w celu dostarczania posiłków w ramach pomocy z gmin.

Personel medyczny oraz kadra przedszkoli i żłobków w całej Małopolsce są na bieżąco zaopatrywani w środki ochrony osobistej takie jak maseczki oraz przyłbice. Większy dostęp do darmowych środków ochronnych powoduje, że korzystanie z niego jest bardziej komfortowe oraz higieniczne (częstsza zmiana maseczek). Wolontariusze podjęli się szycia i dystrybuowania maseczek oraz druku elementów w technologii 3D służących do budowy przyłbic, które dostarczane są do szpitali, przychodni oraz innych miejsc działania personelu medycznego a także przedszkoli i żłobków.
Dzieci i młodzież pozostająca w domach. Podobnie do działania szkół ZHP Chorągiew Krakowska przeniosła część działań do sieci. Prowadzone są w ten sposób zbiórki. Jednak w trakcie tych zdalnych zajęć zauważamy, że forma w której są one prowadzone niesie za sobą niebezpieczeństwo. Uważamy, że poza zwykłymi zajęciami szkolnymi czy pozaszkolnymi niezbędne są zajęcia, które podnoszą wśród dzieci i młodzieży świadomość korzystania z technologii, zajęcia które pomogą przeciwdziałać uzależnieniom od technologii, na które młodzi ludzie są teraz bardzo narażeni.

Wreszcie, zauważamy potrzebę komunikacji z młodymi ludźmi i stymulowanie ich poprzez zadania, dla których technologia będzie jedynie platformą komunikacji. Planujemy uczynić to poprzez zadania, które będą do wykonania w formie fizycznej w domach, samodzielnie lub angażując rodzeństwo i rodziny. W odpowiedzi na te problemy chcielibyśmy wprowadzić cykl zadań, w ramach którego młodzi ludzie dostaną, poprzez sieć naszych wolontariuszy materiały do domów. W ramach tych działań wparci zostaną także rodzice i opiekunowie prawni dzieci poprzez zapewnienie najmłodszym zajęć co pozwoli na ich odciążenie i w efekcie doprowadzi do zwiększenie aktywności zawodowej. W ramach działań zdalnych chcielibyśmy dotrzeć do około 3000 tysięcy członków organizacji oraz ich rodzin.

Wolontariusze i instruktorzy ZHP Chorągwi Krakowskiej to grupa osób, która posiada pośredni lub bezpośredni kontakt z innymi ludzi w ramach wykonywania czynności służbowych. Pomagają oni osobom starszym w codziennych sprawunkach czy współpracując z GOPS dostarczają posiłki czy robią zakupy. Jako organizacja czujemy się odpowiedzialni za zapewnienie im niezbędnych środków ochrony osobistej. Posiadamy wytwarzane przez nas maski i przyłbice ale niezbędne jest też zapewnienie im rękawiczek gumowych oraz płynów do dezynfekcji. Istotnym elementem, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie jest też zwrot kosztów poniesionych przez wolontariuszy w tym szczególnie, kosztów paliwa.
Realizując powyższe zadania ZHP Chorągiew Krakowska angażuje około 450 wolontariuszy, 3 pracowników etatowych, 7 samochodów osobowych i dostawczych, pojazdy wolontariuszy, drukarki 3D, maszyny do szycia oraz dużą ilość sprzętu biurowego w tym laptopy, drukarki czy kamery i zestawy do nagrywania. Do dnia 12.05.2020 ZHP Chorągiew Krakowska wykorzystała środki zakupione oraz otrzymane w ramach wsparcia okazanego przez lokalnych przedsiębiorców na kwotę około 40 tysięcy złotych. Za te środki dokonano zwrotu kosztów działania wolontariuszy, zakupu środków ochrony osobistej oraz materiałów do wytworzenia maseczek oraz przyłbic.