Start Azymut Trzeźwości

Azymut Trzeźwości

Projekt „Azymut Trzeźwości 2022” jest kontynuacją prowadzonego od wielu lat programu profilaktycznego „Azymut Trzeźwości”. Program ten został bardzo dobrze przyjęty przez dzieci, młodzież i ich rodziców, i cieszy się popularnością, dzięki której wielu uczestników wraca, by w nim uczestniczyć. Podobnie jak w ubiegłych latach w programie weźmie udział około 300 osób oraz 15 osób kadry pedagogicznej i specjalistów.

Korzystając z wciąż dostosowującego się do współczesnych potrzeb, ponad stuletniego harcerskiego doświadczenia, dostrzegamy pewne prawidłowości w relacji opiekun-podopieczny. Bez względu na pokolenie, młode, ciekawe świata osoby chcą podejmować rozmowy na nurtujące ich tematy. Ta chęć poznawania świata leży w ich naturze. Należy im tylko pomóc przełamać uczucie lęku i krępacji przed rozmową z dorosłymi. Metoda, na której się opieramy, polega na stworzeniu możliwości rozmowy z osobami, z którymi młodych ludzi nie łączy więź tak formalna jak z nauczycielem. Młodzi ludzie, z którymi pracujemy na co dzień, wciąż wskazują, że mają za mało świadomości na temat szkodliwości picia alkoholu i palenia papierosów, uzależnienia od Internetu, gier komputerowych, przemocy czy pornografii. Rosnąca dostępność do różnych używek, w tym tych związanych z nowymi technologiami, tworzy coraz więcej zagrożeń. Chcemy zmieniać ten stan rzeczy. Na podstawie diagnoz społecznych i naukowych opracowań wszyscy doskonale wiemy, że przedstawione przez nas problemy istnieją. Jednak my wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom młodzieży, która chce i powinna rozmawiać o zagrożeniach, jakie na nią czyhają. Młodzież, która popada w różne nałogi, potrzebuje wzorców do naśladowania i my, poprzez metodę harcerską, tych wzorców im dostarczamy. Poza zajęciami z wychowawcami, którzy zgodnie z metodą stają się przewodnikami a nie nauczycielami, dajemy naszym uczestnikom możliwość kontaktu z osobami z dużym doświadczeniem poprzez zajęcia z osobami starszymi – seniorami harcerskimi, którzy przekonują ich, że nie warto żyć w nałogach. Instruktorzy harcerscy i sympatycy to osoby z bardzo dużym doświadczeniem w wychowywaniu i wyciąganiu z problemów dzieci i młodzieży, niestety bardzo często środowisko o tych starszych osobach zapomina. Ich udział w projekcie jest nieocenioną pomocą.