Start Sąd Harcerski

Sąd Harcerski

Sąd harcerski chorągwi rozpatruje sprawy naruszenia Statutu, uchwał lub decyzji władz ZHP przez członków władz hufców, starszyznę, instruktorów i kadrę z przydziałem służbowym do komendy chorągwi i jednostek przez nią powołanych, z wyłączeniem członków władz chorągwi.

Sąd harcerski chorągwi jest sądem odwoławczym dla spraw rozpoznawanych: przez sądy harcerskie hufców lub przez sąd harcerski chorągwi, który rozpoznawał w pierwszej instancji sprawy starszyzny, instruktorów i kadry z hufców, które nie wybrały sądów harcerskich oraz decyzji komendanta chorągwi (komendanta hufca, w którym nie wybrano sądu), w zakresie utraty członkostwa przez starszyznę, instruktorów i kadrę.

Sąd harcerski chorągwi liczy co najmniej 9 członków.

Skład Sądu Harcerskiego w kadencji 2018-2022:

hm. Józef Marek – przewodniczący

hm. Marek Bieżanowski – zastępca przewodniczącego

hm. Maciej Kluza – sekretarz do 27.08.2020

hm. Leszek Ignasik

hm. Małgorzata Janczur

hm. Krzysztof Drobniak – sekretarz od 27.08.2020

hm. Stanisław Gniady

hm. Roman Baran

hm. Marcin Perzanowski – do 7.12.2019

hm. Paweł Miłobędzki od 17.03.2020

sad.harcerski@krakowska.zhp.pl