Start Sąd Harcerski

Sąd Harcerski

Sąd harcerski chorągwi rozpatruje sprawy naruszenia Statutu, uchwał lub decyzji władz ZHP przez członków władz hufców, starszyznę, instruktorów i kadrę z przydziałem służbowym do komendy chorągwi i jednostek przez nią powołanych, z wyłączeniem członków władz chorągwi.

Sąd harcerski chorągwi jest sądem odwoławczym dla spraw rozpoznawanych: przez sądy harcerskie hufców lub przez sąd harcerski chorągwi, który rozpoznawał w pierwszej instancji sprawy starszyzny, instruktorów i kadry z hufców, które nie wybrały sądów harcerskich oraz decyzji komendanta chorągwi (komendanta hufca, w którym nie wybrano sądu), w zakresie utraty członkostwa przez starszyznę, instruktorów i kadrę.

Sąd harcerski chorągwi liczy co najmniej 9 członków.

Skład Sądu Harcerskiego w kadencji 2022-2026:

  • hm. Krzysztof Drobniak – przewodniczący
  • hm. Robert Kubiczek – zastępca przewodniczącego
  • hm. Paweł Miłobędzki – zastępca przewodniczącego
  • hm. Beata Uczkiewicz-Majkut – sekretarz
  • hm. Małgorzata Bigaj
  • hm. Jerzy Fedirko
  • hm. Stanisław Gniady
  • hm. Leszek Ignasik
  • hm. Małgorzata Janczur
  • hm. Halina Ściórka

sad.harcerski@krakowska.zhp.pl