Start Uczymy ratować życie

Uczymy ratować życieProgram szkoleniowy, opracowany przez specjalistów współpracujących z Harcerską Szkołą Ratownictwa, oparty jest o nowatorskie metody pracy z młodzieżą, zrealizowany i cieszący się dużym zainteresowanie w roku poprzednim. Chcielibyśmy w roku 2022 kontynuować działania związane ze szkoleniem młodego pokolenia. Realizowany przez nas program pozwoli nie tylko na przekazanie wiedzy, ale będzie pełnił również niezwykle istotne funkcje wychowawcze.

Ma on na celu rozwinięcie poczucia odpowiedzialności, aktywności życiowej, postaw ukierunkowanych na współpracę w grupie oraz rozwój wrażliwości i pomoc drugiemu człowiekowi. Zakładane efekty umożliwią rozwój osobisty uczestników projektu oraz przygotują młodych ludzi do podejmowania działań ratowniczych w przypadku zagrożenia życia i zdrowia
w sytuacjach dnia codziennego oraz w chwili ogólnonarodowej mobilizacji, a także przyczynią się do pogłębiania wiedzy z zakresu pierwszej pomocy.

Zadanie realizowane przy wsparciu gminy miejskiej Kraków.