Kontakt

/
0
UDOSTĘPNIJ
Start Kontakt

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska

phm. Karolina Kuczyńska-Świąder
Szefowa Biura Komendy Chorągwi
E-mail: sekretariat@krakowska.zhp.pl
Telefon: 12 633 33 57
Telefon komórkowy: 693 913 352
Księgowość: ksiegowosc@krakowska.zhp.pl

Sekretariat czynny:
poniedziałki – 8:00-15:30
wtorki – 10:30-19:00
środy – 8:00-15:30
czwartki – 10:30-19:00
piątki – 8:00-15:30

Księgowość czynna:
poniedziałki – 8:00-16:00,
wtorki – 11:00-19:00,
środy – 8:00-16:00,
czwartki – 11:00-19:00

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska
Organizacja pożytku publicznego
Stowarzyszenie

NIP: 676-234-15-99
REGON: 120415194
KRS: 0000273492

Adres:
ul. Karmelicka 31
31-131 Kraków

Konta bankowe:

  • 28 85910007 0020 0055 2365 0001 – Konto główne
  • 44 85910007 0020 0055 2365 0004 – Konto składkowe
  • 60 85910007 0020 0055 2365 0007 – Konto programowe
  • 49 85910007 0020 0055 2365 0011 – Konto przeznaczone na wpłaty darowizn na rzecz pomocy Ukrainie / This account is intended for making donations to let us help Ukraine (SWIFT: KRSPPLPK)

Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach związanych z wykorzystaniem danych osobowych można kontaktować z ZHP Chorągwią Krakowską (administratorem danych) adres e-mail: rodo@krakowska.zhp.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych

Andrzej Rybus – Tołłoczko
Telefon: 888 942 222
Adres e-mail: zhp-iodo@rt-net.pl