Harcerska Akademia Rozwoju Pedagogicznego

UDOSTĘPNIJ
/
608

ZHP we współpracy z Akademią Pedagogiki Specjalnej organizuje 2-weekendowe nieodpłatne szkolenie w ramach projektu HARP (Harcerska Akademia Rozwoju Pedagogicznego) w terminach 12-13 października, 30 listopada-1 grudnia 2019 r.

 

Moduł Drużynowy LevelUp – techniki

Dla kogo? Drużynowi 16+

Zgłoszenia przez formularz.

  • Trening kreatywności z elementami metod twórczego rozwiązywania problemów
  • Formy pracy w służbie metody harcerskiej
  • Dyscyplina w służbie efektywnego (współ)działania
  • Komunikacja on-line w organizacji wychowawczej

 

Moduł Psychologia dla harcerza

Dla kogo?
– namiestnicy, członkowie referatów, komendanci szczepu, którzy chcieliby wziąć udział w pilotażu propozycji nowych instrumentów metodycznych ZHP w 2020 roku poprzez pracę z drużynowymi w swoim środowisku,
– instruktorzy zespołu projektowego ds. reformy instrumentów metodycznych.

Zgłoszenia przez formularz.

  • Psychologia uczenia się
  • Psychologia rozwojowa a instrumenty metodyczne
  • Psychologia wychowawcza
  • Psychologia wychowawcza i psychologia uczenia się a instrumenty metodyczne

 

Dofinansowujemy wyżywienie i zakwaterowanie, dojazd we własnym zakresie. Szkolenia odbywają się w Warszawie.

Opinie uczestników oraz więcej informacji o projekcie pod LINKIEM.

Kontakt dla uczestników projektu: harp@zhp.pl

 

Projekt realizowany na podstawie umowy z NCBIR nr WND-POWER.03.01.00-00-T056/18 w partnerstwie z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na podstawie Umowy o partnerstwie z dnia 14.12.2018 r. współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020