Ogłaszamy konkurs małych grantów!

UDOSTĘPNIJ
/
1.27K

Komenda ZHP Chorągwi Krakowskiej ogłasza konkurs „Małych grantów”, którego celem jest wspieranie inicjatyw programowych realizowanych przez Hufce, Drużyny i Gromady w Małopolsce.

Dofinansowane w konkursie mogą być inicjatywy takie jak rajd, gra, wydarzenie sportowe, manewry, itp. skierowane do członków ZHP Chorągwi Krakowskiej. W celu wzięcia udziału w konkursie należy wypełnić wniosek stanowiący załącznik do Regulaminu. Wniosek należy przesłać na adres sekretariat@krakowska.zhp.pl. Maksymalna kwota dofinansowania to 5000 zł.

Bardzo serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału. Liczymy, że dzięki temu wsparciu program jednostek Chorągwi Krakowksiej będzie jeszcze bardziej urozmaicony i atrakcyjny.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie.

Termin składania wniosków w ramach konkursu „Małych Grantów” mija  20 sierpnia 2019 roku.

Decyzja o przyznaniu dofinansowania zostanie ogłoszona 25 sierpnia 2019 roku.

Konkurs finansowany jest w ramach projektu ROHiS, a granty będą rozliczane wg. zasad rozliczania projektów ROHiS (załączniki niezbędne do rozliczenia grantu będą wysłane każdemu wnioskodawcy po rozstrzygnięciu konkursu). Na materiałach promocyjnych należy umieszczać logotypy ZHP Chorągwi Krakowskiej oraz projektu ROHiS.

Regulamin-konkursu-małych-grantów-ZHP-Chorągwi-Krakowskiej 2.0