Kształcenie i praca z kadrą – harmonogram

UDOSTĘPNIJ
/
736


Lider+ moduł II. Motywowanie w działaniu

Prowadząca: hm. Patrycja Gołębiowska
Uczestnicy: absolwenci modułu I.
Termin: 16-17 marca 2019 (zajęcia w godzinach 9:00-18:00)
Miejsce: Kraków
Składka zadaniowa: ~70zł (w tym: obiady w sobotę i niedzielę, kącik kawowy, materiały programowe, gadżety); dokładna kwota zostanie przekazana uczestnikom po zamknięciu zgłoszeń
Zgłoszenia: do 3.03.2019, ilość miejsc ograniczona

Zgłoś się

Lider+ moduł III System pracy z kadrą w praktyce

Prowadzący: hm. Maciej Kluza, hm. Anna Nowak 
Uczestnicy: kadra działająca na poziomie chorągwi + przewodniczący/ członkowie CHKSI/HKSI
Termin: 30.03.2019 ( 11:00 – 20:00) 
Miejsce: Kraków
Składka Zadaniowa: 30 zł ( w tym obiad w sobotę, kącik kawowy, materiały) 
Zgłoszenia do: 18.03.2019, ilość miejsc ograniczona 
Zgłoś się!

Kurs podharcmistrzowski WATAHA! 
Komendantka: hm. Magdalena Soból 
Termin: 29-31.03.2019, 12-14.04.2019, 10-12.05.2019
Składka zadaniowa: 325 zł 
Zgłoszenia do: 10.03.2019
Zgłoś się!

Spotkanie z przedstawicielami hufców odpowiedzialnymi za wypełnianie wniosków o odznaczenia
Prowadzący: Kapituła Odznaczeń
Uczestnicy: Przewodniczący Hufcowych Kapituł Odznaczeń, osoby odpowiedzialne w hufcach za wypełnianie wniosków 
Termin: 12.03.2019 
Zgłoszenia do: 10.03.2019 
Zgłoś się!

Spotkanie z Przewodniczącym Hufcowych Komisji Stopni Instruktorskich 
Prowadzący: hm. Anna Nowak 
Uczestnicy: Przewodniczący/ zastępcy HKSI 
Termin: 30.03.2019 (9:00-11:00) 
Zgłoszenia do: 18.03.2019
Zgłoś się!

Zbiórka Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich 
23.04.2019 
UWAGA! Sprawozdanie albo program próby należy przesłać 30 dni przed zbiórką CHKSI na adres: ksi@krakowska.zhp.pl

Posiedzenie Chorągwianej Kapituły Odznaczeń 
5.03.2019