Kurs Podharcmistrzowski „Wood Badge”

UDOSTĘPNIJ
/
1.32K

Zespół Kadry Kształcącej „Wierchy” zaprasza na 2. edycję kursu Wood Badge w naszej Chorągwi.

TERMIN

Kurs odbywa się w formie dwóch biwaków:

1–8.09.2019 r. oraz 27–29.03.2020 r.

MIEJSCE:

Małopolska (dojazd na kurs po zakwalifikowaniu na niego jest we własnym zakresie).

KOSZT:

400 zł

Wymagania wobec uczestników:

– opinia komendanta macierzystego hufca (w formie papierowej lub elektronicznej),

– minimalny wiek – ukończone 18 lat,

– stopień instruktorski – zamknięta próba przewodnikowska (do ukończenia kursu wymagane jest otwarcie próby podharcmistrzowskiej).

ZGŁOSZENIA:

Aby zgłosić się na kurs, należy uzupełnić ankietę oraz załączyć krótki film (3–5 min) odpowiadający na pytania:

1. Czym zajmujesz się w życiu? Opowiedz nam o sobie i swoich pasjach.

2. Jakie jest Twoje największe osiągnięcie w harcerstwie?

3. Dlaczego wybrałaś/eś kurs Wood Badge?

ANKIETA

Termin zakończenia zgłoszeń to 12.06.2019 r.

Szczegółowe informacje znajdziecie w Regulaminie.

Wszelkie pytania można kierować do komendanta formy:

hm. Filip Fotomajczyk – filip.fotomajczyk@zhp.net.pl, tel.: 605 265 070

Regulamin kursu Wood Badge 2019