Kurs przewodnikowski dla dorosłych „Sami swoi”

UDOSTĘPNIJ
/
752

 

ZHP Chorągiew Krakowska serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Kursie Przewodnikowskim dla dorosłych. Komendę kursu stanowią instruktorki i instruktorzy będący członkami lub współpracujący z Zespołem Kadry Kształcącej ZHP Chorągwi Krakowskiej „Wierchy”.

TERMIN  I MIEJSCE KURSU:

I zjazd: 14 – 16 lutego 2020r. Korzkiew – Ośrodek Harcerski w Korzkwi

II zjazd: 6 – 8 marca 2020r. Andrychów – Szkoła Podstawowa nr 4

III zjazd: 27 – 29 marca 2020r. Kraków Nowa Huta, Ośrodek Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji „Kaczeńcowa 7”

KOSZT: 340 zł

WYMAGANIA WOBEC UCZESTNIKÓW:

  • ukończone 21 lat,
  • złożone Przyrzeczenie harcerskie lub złożenie Przyrzeczenia w trakcie trwania kursu,
  • wypełnienie ankiety zgłoszeniowej,
  • terminowa wpłata za udział w kursie,
  • zgoda Komendanta Hufca na udział w kursie.

ZGŁOSZENIA:

Uczestnicy zgłaszają się poprzez wypełnienie formularza on-line

FORMULARZ

TERMIN ZGŁOSZEŃ

Termin zakończenia zgłoszeń to 22.01.2020

Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Wszelkie pytania można kierować do komendantki formy

phm. Izabella Ziółkowska

tel. 602 269 624, izabella.ziolkowska@zhp.net.pl

Regulamin uczestnika Sami Swoi 2020