Poszukujemy koordynatora projektu Blue Dot — UNICEF

UDOSTĘPNIJ
/
324

We współpracy z UNICEF oraz ZHP, poszukujemy Koordynatora zmiany projektu Blue Dot.

Opis projektu: UNICEF, we współpracy z WOSM oraz w ścisłej współpracy z władzami rządowymi i władzami lokalnymi, stworzył międzynarodowy projekt sieci punktów informacyjnych dla uchodźców — Blue Dot. Punkty Blue Dot mają za zadanie zwiększenie dostępu do usług profilaktycznych i specjalistycznych dla zagrożonych dzieci i rodzin poprzez zapewnienie wsparcia technicznego i informacyjnego, w tym: poradnictwa; edukacji; ochrony socjalnej i ochrony dzieci.

Na terenie Polski partnerem wykonawczym projektu Blue Dot, z ramienia WOSM, jest ZHP, w Krakowie, Chorągiew Krakowska ZHP.

Obowiązki: 

 • koordynacja i zarządzanie zespołem Blue Dot w trakcie jednej ze zmian (7 – 15 lub 15 – 23);
 • zbieranie informacji o potrzebach punktu oraz sytuacji uchodźców;
 • wsparcie w identyfikacji osób o określonych potrzebach i celem skierowania do właściwych organów/usług;
 • wsparcie w identyfikacji dzieci zagrożonych oraz zapewnienie doradztwa i wsparcie na miejscu przy użyciu standardowych procedur;
 • pomoc w przeprowadzaniu wywiadu zgodnie z określonymi/wymaganymi standardami i wytycznymi;
 • bieżące udzielanie wskazówek pracownikom Blue Dot w zakresie dostępnych usługach i pomocy dla uchodźców w Krakowie i w Polsce;
 • zajmowanie się indywidualnymi sprawami uchodźców, które nie mogą być rozwiązane samodzielnie przez pracowników liniowych Blue Dot;
 • współpraca z lokalnych podmiotami i w razie potrzeby udzielanie informacji w zakresie różnych standardów ochrony i mechanizmów reagowania;
 • wprowadzanie dokładnych danych, aktualizowanie i uzupełnianie ewidencji oraz danych związanych z programem;
 • tworzenie wewnętrznych raportów przedstawiających wyniki;
 • praca jako tłumacz ustny i pisemny w razie potrzeby, wsparcie w komunikacji w j. polskim/angielskim;
 • wykonuje inne powiązane obowiązki zgodnie z wymaganiami Koordynatora Programu.

Wymagania:  

 • instruktor ZHP z długoletnim doświadczeniem pracy harcerskiej lub stopień uniwersytecki w zakresie rozwoju międzynarodowego, praw człowieka, psychologii, socjologii, pracy socjalnej, prawa międzynarodowego lub innej dziedziny nauk społecznych;
 • wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • preferowane jest doświadczenie w pracy z uchodźcami;
 • kandydat musi posiadać dobre umiejętności komunikacyjne i umiejętność zarządzania i pracy zespołowej.

Umiejętności: 

 • umiejętności obserwacji, analizy i słuchania;
 • elastyczność w dostosowywaniu się do nowych ról, zadań i sytuacji;
 • umiejętność obsługi komputera i umiejętność pracy na bazie danych i MS Excel.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Sekretariatem ZHP Chorągwi Krakowskiej, tel.: 12 633 33 57, mail: sekretariat@krakowska.zhp.pl.

Na zgłoszenia czekamy do niedzieli, 5 czerwca 2022 roku.