Święto ZHP Chorągwi Krakowskiej

UDOSTĘPNIJ
/
1.6K
Święto ZHP Chorągwi Krakowskiej
21 marca 2020, Godzina 10:00 Rynek Główny
Uhonorowanie Święta ZHP Chorągwi Krakowskiej

Udział u grach miejskich zorganizowanych przez referaty metodyczne
Uroczysta odprawa komendantów hufców

Uczestnicy gier miejskich

  • Uczestnicy projektu „Małopolska Sieć Świetlic Podwórkowych” podzieleni
    na grupy metodyczne.
  • Zuchy, harcerze starsi, wędrownicy w patrolach max. 15 osobowych
    + opiekun patrolu.
  • Harcerze w patrolach max. 10 osobowych  + patrolowy + opiekun.

Koszt:
5 zł dla członków ZHP oraz ich opiekunów. Uczestnicy projektu „Małopolska Sieć Świetlic Podwórkowych” nie ponoszą odpłatności.
Wpłaty za patrol wraz z opiekunem należy dokonać na konto: 60 85910007 0020 0055 2365 0007.
Tytuł przelewu: „Nazwa patrolu, hufiec, (Z/H/SH/W/S)”

Patrole, które zgłoszą się na Święto Chorągwi i nie przyjadą w dniu 21.03. ponoszą pełną odpłatność.
Rezygnację z udziału w przedsięwzięciu można zgłosić do 13.03 na maila program@krakowska.zhp.pl.
Rezygnacja z Gry po 13.03 wiąże  się z brakiem zwrotu wpisowego!

Zgłoszenia:
Do 13.03.2020 r. przez formularz dostępny tutaj

Po 13.03.2020 r. zgłoszenia nie będą przyjmowane! Związane jest to z kwestiami organizacyjnymi gier.
Po zgłoszeniu się patrolu na Święto Chorągwi, do 15.03 patrolowy (na e – maila podanego w zgłoszeniu) otrzyma szczegółową informację od poszczególnych kierowników referatów/organizatorów gier.

Zobacz regulamin- Święto ZHP Chorągwi Krakowskiej

Zobacz plakat – Święto ZHP Chorągwi Krakowskiej