Warsztaty Programowo-Metodyczne

UDOSTĘPNIJ
/
474

Referaty Metodyczne ZHP Chorągwi Krakowskiej zapraszają na Warsztaty Programowo-Metodyczne!

🟢 DLA KOGO?
Uczestnikami warsztatów mogą zostać członkowie ZHP Chorągwi Krakowskiej.
Warsztaty są kierowane do:
• członków komend hufców do spraw programowych;
• namiestników;
• członków namiestnictw;
• członków zespołów metodycznych;
• członków zespołów programowych;
• drużynowych (dotyczy hufców, w których nie działają wyżej wymienieni
instruktorzy).

🟢 PROGRAM?
Zajęcia m.in. na temat programu HSW w Praktyce (warsztat podstawowy,
warsztat dla metodyk), wsparcia drużynowego w zakresie pracy z drużyną i pracy wychowawczej.

🟢 KIEDY I GDZIE?
20-21.11.2021 r., Krzeszowice

🟢 KOSZT?
30 zł, płatne przelewem do 9.11.2021 r.

🟢 ZGŁOSZENIA?
Formularz zgłoszeniowy pod linkiem: https://bit.ly/warsztaty-programowo-metodyczne-zgloszenia.
Zgłoszenia należy dokonać do dnia 7.11.2021 r.

🟢 WIĘCEJ INFORMACJI?
https://bit.ly/warsztaty-programowo-metodyczne-regulamin