XXVIII Harcerskie Mistrzostwa w Narciarstwie Zjazdowym

UDOSTĘPNIJ
/
709
Zapraszamy na XXVIII Harcerskie Mistrzostwa w Narciarstwie Zjazdowym o Puchar Przewodniczącego ZHP!

 

❄ Termin: 4 – 6 marca 2022
❄ Miejsce: Ośrodek Głodówka
❄ Organizator: 
• Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska- Hufiec Podhalański
• Fundacja Kształcenia Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie Oddział Głodówka
• Zawody odbywają się pod patronatem PZN – są wpisane do Kalendarza Zawodów
Powszechnych PZN 2021/2022 w narciarstwie zjazdowym i snowboardzie
❄ Zgłoszenia: Termin zgłoszeń upływa 28 lutego o godzinie 24:00 Karty zgłoszenia stanowią załącznik nr 2 z regulaminu – należy przesłać kartę zbiorczą delegacji hufca lub indywidualnie w przypadku zgłoszeń pojedynczych oraz uzupełnioną listą startową narty i snowboard. Zgłoszenie
należy przesłać e- mailem na adres: program@krakowska.zhp.pl
❄ Więcej informacji (uczestnicy, płatność, zgłoszenia, kategorie) w regulaminie: https://bit.ly/HarcerskieMistrzostwaWNarciarstwieZjazdowy…