Druga tura Konkursu małych grantów – WYNIKI

UDOSTĘPNIJ
/
359

Druga tura Konkursu małych grantów ZHP Chorągwi Krakowskiej za nami. Poniżej prezentujemy projekty i przedsięwzięcia, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu.

  • Hufiec Kęty – „Harcerstwo na Ziemiach Kęckich” – 5000 zł
  • Hufiec Jordanów –„Orawskie Święta Bożego Narodzenia z Harcerzami”– 2170 zł
  • Hufiec Jordanów –„Dwudziesta rocznica Urodzin Drużyny – biwak ” – 950zł
  • Hufiec Andrychów–„Odkrywamy na nowo”– 5000 zł

Wszystkim wnioskodawcom dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie i życzymy powodzenia w realizacji. Przypominamy o zasadach konkursu dotyczących rozliczenia grantu:

1. Mały grant może być przeznaczony na: wyżywienie, zakwaterowanie, transport, nagrody dla uczestników wydarzenia.

2. Po przyznaniu małego grantu na materiałach promocyjnych wydarzenia, organizator zobowiązany jest do umieszczenia identyfikatora ZHP Chorągwi Krakowskiej jako partnera wydarzenia.

3. Po przyznaniu małego granta organizator wydarzenia proszony jest o przesłanie do sekretariatu chorągwi programu wydarzenia, zaproszenia na wydarzenie dla Komendy Chorągwi, oraz materiałów promocyjnych (regulaminu wydarzenia, formularza zgłoszeniowego itd.)

4. Po przyznaniu grantu na 14 dni przed imprezą zostanie on przekazany na konto bankowe hufca właściwego dla organizatora wydarzenia.

5. W celu rozliczenia małego grantu organizator wydarzenia przesyła drogą elektroniczną zestawienie faktur według załącznika nr 2.

6. Zestawienie należy przesłać w terminie 14 dni od zakończenia imprezy. na adres sekretariat@krakowska.zhp.pl Jeśli wydarzenie odbywa się w terminie od 5 do 15 grudnia, to termin wynosi 7 dni.

7. Wszystkie faktury figurujące w zestawieniu muszą znaleźć się w rozliczeniu finansowym hufca.

8. Niewykorzystane środki podlegają zwrotowi w terminie do 14 dni od zakończenia imprezy.

9. W przypadku nieprzesłania zestawienia w terminie przyznany mały grant podlega zwrotowi.

10. Konkurs finansowany jest w ramach projektu ROHiS, a granty będą rozliczane wg. zasad rozliczania projektów ROHiS (załączniki niezbędne do rozliczenia grantu będą wysłane każdemu wnioskodawcy po rozstrzygnięciu konkursu). Na materiałach promocyjnych należy umieszczać logotypy ZHP Chorągwi Krakowskiej oraz projektu ROHiS.