„Harcerstwo — wychowanie obywatela czy chrześcijanina?”

UDOSTĘPNIJ
/
78

W imieniu  Instytutu Tertio Millennio w Krakowie oraz Instytutu Myśli Józefa Tischnera, zapraszamy na kolejny panel dyskusyjny pt. „Harcerstwo – wychowanie obywatela czy chrześcijanina?”,  w którym uczestniczyć będą przedstawiciele trzech największych organizacji harcerskich i skautowych w Polsce – ZHP, ZHR i Skautów Europy.

Spotkanie odbędzie się 17 listopada o godz. 17:00, w Instytucie Myśli Józefa Tischnera przy ul. Sławkowskiej 14 (I piętro). Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać drogą mailową lub poprzez formularz poniżej:

 

Harcerstwo – wychowanie obywatela czy chrześcijanina? Na to pytanie postarają się odpowiedzieć, podczas kolejnego, listopadowego panelu dyskusyjnego, przedstawiciele ZHR, ZHP i Skautów Europy – trzech głównych organizacji harcerskich, działających obecnie w Polsce. Co mają ze sobą wspólnego, czym się od siebie różnią? Jak ich członkowie patrzą na kwestię wychowania młodzieży? Porozmawiamy również o tym jakie były początki harcerstwa w Polsce i jak na przestrzeni lat zmieniały się relacje organizacji harcerskich z kościołem, oraz podejmiemy kwestię aktualności wychowania w duchu harcerskim i charakteru jaki powinno ono przyjmować.

 

Na te i wiele innych pytań pomogą odpowiedzieć nam:
???? harcmistrz Szymon Helbin HR – w latach 2017-2021 drużynowy w Krakowie, a następnie asystent naczelnika Skautów Europy w Polsce. Obecnie hufcowy 1. Hufca Krakowskiego (do którego należą męskie jednostki w mieście). Prywatnie absolwent matematyki, pracujący w Fundacji Wspierania Ideii Marii Montessori „Ziarnko Maku” w Krakowie, gdzie w Szkole Podstawowej uczy matematyki i informatyki. Pasjonat nauk o wychowaniu i rodzinie, historii, wieczny student (obecnie zgłębiający tajniki teologii), tutor.
???? harcmistrz Michał Sternicki HR – Aktualnie Wicenaczelnik i Szef Szkoły Instruktorskiej Małopolskiej Chorągwi Harcerzy. Szczęśliwy mąż i ojciec trójki, od niedawna dorosłych dzieci. Absolwent krakowskiej Akademii Muzycznej i Uniwersytetu Ignatianum. Wychowany w krakowskich nurtach harcerstwa niepokornego: Szczep Słowiki, ZHP r.z. 1918 i ZHR. Muzyk, wychowawca, zuchmistrz, tutor, fundraizer, zapalony krakauer.
???? ks. podharcmistrz Filip Pajestka – wstąpił do ZHP w 2000 roku, od 2009 jest instruktorem naszej organizacji. Był kolejno zastępowym, przybocznym, drużynowym zuchowym, przewodniczącym kręgu kleryckiego. Po przyjęciu święceń kapłańskich w 2012 roku dalej czynnie działał w ZHP będąc początkowo kapelanem jednego z hufców, a obecnie jest kapelanem ZHP Chorągwi Krakowskiej. Pełni także funkcje zastępcy Naczelnego Kapelana ZHP. Jest członkiem Rady Chorągwi.