Kurs Kadry Kształcącej „XII DEKADA”

UDOSTĘPNIJ
/
478

ZKK „Wierchy” ZHP Chorągwi Krakowskiej zaprasza do udziału w Kursie Kadry Kształcącej „XII DEKADA” 2020/2021

Kadra kursu:

 • hm. Patrycja Gołębiowska – komendantka
 • hm. Mariusz Ślęzak
 • hm. Anna Hałatek
 • hm. Cezary Przęczek

KKK jest przeznaczony dla instruktorów ZHP, którzy chcą zdobywać Odznaki Kadry Kształcącej ZHP.
Kurs spełnia wymagania z I. poziomu mapy kompetencji (BOKK).

Zjazdy kursu:

 • 25-27.09.2020 – Piaski Drużków, biwak pod namiotami, połączony z wędrówką (od piątku rano)
 • 23-25.10.2020 – Korzkiew
 • luty/marzec 2021 – Kraków, tylko sobota

Warunki uczestnictwa:

 • stopień instruktorski phm/hm lub pwd i ukończony kurs podharcmistrzowski,
 • zgłoszenie poprzez wypełnienie ankiety aplikacyjnej,
 • terminowa wpłata za udział w kursie,
 • opinia komendanta macierzystego hufca.

Termin zgłoszeń: 26.08.2020

Ilość miejsc ograniczona, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń i treść ankiety zgłoszeniowej, instruktorzy Chorągwi Krakowskiej mają pierwszeństwo.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zgłoszeń.

Koszt:

 • 200 zł – dla instruktorów ZHP Chorągwi Krakowskiej
 • 300 zł – dla instruktorów z innych chorągwi

Dane do przelewu:

ZHP Chorągiew Krakowska
31-131 Kraków, ul. Karmelicka 31
Nr konta bankowego : 60 8591 0007 0020 0055 2365 0007
Tytuł: KKK 2020/2021, imię i nazwisko

Termin wpłat: (po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na kurs) 1.09.2020

Warunki ukończenia kursu:

 • aktywny udział we wszystkich zajęciach,
 • pozytywie oceniona postawa uczestnika kursu,
 • wykonanie zadań przedkursowych i kursowych zgodnie z zaleceniami kadry kursu,
 • pozytywnie ocenione wizytowane zajęcia prowadzone wg opracowanego konspektu zajęć.

W razie pytań/wątpliwości należy pisać do komendantki na maila: patrycja.golebiowska@zhp.net.pl

Link do ankiety zgłoszeniowej: https://bit.ly/2BVnm6V