Inauguracja Roku Harcerskiego ZHP Chorągwi Krakowskiej 2022/23 pod hasłem „Nie ma lipy”

UDOSTĘPNIJ
/
937

Harcerze ZHP Chorągwi Krakowskiej co roku w połowie września rozpoczynają nowy rok swoich przygód. Wydarzenie to nazywa się Inauguracją Roku Harcerskiego – za każdym razem jest to niezwykły weekend pełen atrakcji nie tylko dla harcerskiej, ale także dla lokalnej społeczności. Rokrocznie impreza odbywa się w innym mieście, znajdującym się na terenie Chorągwi, czyli na terenie województwa małopolskiego. W tym roku to harcerze Hufca ZHP Myślenice będą gospodarzami oraz organizatorami tego wydarzenia.

Głównym celem tegorocznej edycji, która odbędzie się w terminie 16-18 września, jest promowanie regionu Miasta i Gminy Myślenice wśród harcerskiej braci z całej Małopolski. Jako organizatorzy wydarzenia, chcemy skorzystać z walorów przyrodniczych, turystycznych oraz historycznych naszej małej ojczyzny, aby wzbudzić w uczestnikach szacunek do lokalnej kultury, a także zwrócić uwagę na jakże niezwykle aktualny temat ochrony środowiska, budując postawy i świadomość proekologiczną.

W tym roku inauguracja odbędzie się pod hasłem „Nie ma lipy”, a jej konwencja opierać się będzie na myślenickich legendach oraz najbardziej charakterystycznych dla miasta miejscach. Uczestnicy wydarzenia będą mieli możliwość wzięcia udziału w grach terenowych, będą poznawać walory turystyczne i krajoznawcze naszej okolicy, a także będą pełnić służbę na rzecz lokalnej społeczności. Myślenickie stowarzyszenia postanowiły ubogacić program harcerzy poprzez przygotowanie różnorodnych zajęć oraz warsztatów. Większość służb mundurowych działających na terenie miasta również postanowiło aktywnie włączyć się w pomoc w organizacji imprezy, za co z największą wdzięcznością – serdecznie dziękujemy.

Inauguracja to naprawdę duże wydarzenie, ponieważ w tegorocznej edycji weźmie udział aż 1500 zuchów, harcerzy, harcerzy starczych, wędrowników, instruktorów i seniorów z całej Małopolski! Tym bardziej jesteśmy dumni, że to właśnie my – harcerze Hufca ZHP Myślenice, który jest jednym z najmniej licznych hufców w Małopolsce jeśli chodzi o liczbę członków, możemy stać się organizatorem tak ciekawego przedsięwzięcia, którego organizacja zajęła nam okrągły rok. Oczywiście nie byłoby to możliwe bez ogromnego wsparcia finansowego ze strony Urzędu Marszałkowskiego, naszego głównego partnera czyli miasta i gminy Myślenice, a także innych znamienitych partnerów, czyli starostwa powiatowego w Myślenicach oraz miasta i gminy Dobczyce.

Harcerze spędzą w Myślenicach i okolicznych miejscowościach cały weekend, a zakwaterowani będą głównie w lokalnych szkołach oraz w wiosce wędrowniczej, która zostanie stworzona na Zarabiu. Uczestnikami imprezy będą wszystkie piony harcerskie takie jak zuchy, harcerze, harcerze starsi, wędrownicy, seniorzy, harcerze nieprzetartego szlaku, a także kadra instruktorska. Oczywiście oprócz ogromu wrażeń dla nich, nie zabraknie też emocji dla mieszkańców Myślenic. Już w sobotę, 17 września, zostanie zorganizowana gra miejska dla rodziców z dziećmi, która wieczorem zostanie zwieńczona koncertem na myślenickim rynku. Do wzięcia udziału w obu tych wydarzeniach serdecznie zapraszamy mieszkańców zarówno Myślenic, Dobczyc, jak i wszystkich okolicznych miejscowości.

pwd. Bartłomiej Bierówka,
instruktor Hufca ZHP Myślenice