Konkurs edukacyjny „Tak jak ptaki”

UDOSTĘPNIJ
/
430

W związku z sytuacją epidemiologiczną termin nadsyłania prac zostaje przedłużony do 30 kwietnia 2020 roku.

Konkurs „Tak jak ptaki na wolności” – harcerze w obliczu II wojny światowej  ma charakter edukacyjny. Jego celem jest zainteresowanie młodych ludzi, w szczególności harcerzy najnowszą historią Polski, działalnością harcerstwa podczas II wojny światowej, wojennymi życiorysami harcerzy i instruktorów, a także miejscami pamięci.

Organizatorami Konkursu są:

1. Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie. Jednostką organizującą przebieg konkursu jest Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Krakowie.

2. Chorągiew Krakowska ZHP

W Konkursie mogą brać udział zarówno osoby pełnoletnie, jak i niepełnoletnie. Uczestnikami Konkursu mogą zostać harcerze i harcerski w wieku 10-15 lat oraz wędrownicy i wędrowniczki w wieku 16-21 lat, z terenu województwa małopolskiego. Dopuszcza się udział w konkursie osób nie należących do organizacji harcerskich. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Głównym zadaniem uczestników konkursu jest zapoznanie się z historią harcerstwa podczas II wojny światowej, odnalezienie miejsc pamięci oraz przedstawienie ich w formie pracy konkursowej.

W konkursie przewidziane są następujące kategorie:

  • Harcerze (10-13 lat) – w tej kategorii uczestnicy wykonują pracę plastyczną – kartkę pocztową, która będzie przedstawiała wydarzenie lub postać z zakresu działalności harcerstwa podczas II wojny światowej. Prace w tej kategorii muszą być realizowane indywidualnie. Metoda plastyczna dowolna.

 

  • Harcerze starsi (13-15 lat) – w tej kategorii uczestnicy wykonują pracę pisemną – kartkę z pamiętnika, która będzie opisywała wydarzenia i postaci autentyczne z zakresu działalności harcerstwa
    podczas II wojny światowej. Prace w tej kategorii muszą być realizowane indywidualnie. Rozmiar kartki z pamiętnika nie większy niż format A4. Koniecznym wymogiem jest
    zastosowanie się do przyjętej definicji pamiętnika: wspomnienia spisywane przezkogoś; utwór literacki zawierający opis wydarzeń oparty na bezpośredniej obserwacji autora, jego wspomnieniach i przeżyciach (Słownik Języka Polskiego)

 

  • Wędrownicy (16-21 lat) – w tej kategorii uczestnicy wykonują pracę fotograficzną – album ilustrujący odnalezione miejsce pamięci związane z postaciami lub wydarzeniami z zakresu działalności harcerstwa podczas II wojny światowej. Album dodatkowo powinienzawierać opis miejsca pamięci (gdzie się znajduje, kiedy powstał, jakie wydarzenie lub postać upamiętnia ) oraz historię wydarzenia lub postaci, którą miejsce upamiętnia. Prace w tej kategorii muszą być realizowane zespołowo od 2 do 6 osób. Album powinien zawierać nie więcej niż 5 zdjęć, opis nie dłuższy niż strona formatu
    A4.

 

Zgłoszenie uczestnictwa następuje poprzez wysłanie pracy wraz z wymaganymi załącznikami na adres: Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Krakowie, ul. Reformacka 3, 31-012 Kraków. Z dopiskiem: Konkurs- harcerze w obliczu II wojny światowej. Po więcej informacji i szczegółow zapraszamy do Regulaminu konkursu.

Regulamin konkursu

załącznik 3 formularz zgłoszenia_oświadczenie_obowiązek informacyjny

Załącznik 2 formularz zgłoszenia_oświadczenie_obowiązek informacyjny

załącznik 1 metryka pracy konkursowej