Konkurs Małych Grantów

UDOSTĘPNIJ
/
140

Komenda ZHP Chorągwi Krakowskiej ogłasza kolejną edycję konkursu „Małych grantów”, którego celem jest wspieranie inicjatyw programowych realizowanych przez Hufce, Drużyny i Gromady w Małopolsce.

Dofinansowane w konkursie mogą być inicjatywy takie jak zbiórka, rajd, gra, warsztaty, konkursy itp. (także w formie online) skierowane do członków ZHP Chorągwi Krakowskiej.

W celu wzięcia udziału w konkursie należy wypełnić wniosek stanowiący załącznik do Regulaminu. Wniosek należy przesłać na adres sekretariat@krakowska.zhp.pl. Maksymalna kwota dofinansowania to 500 zł.

Bardzo serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału. Liczymy, że dzięki temu wsparciu program jednostek Chorągwi Krakowskiej będzie jeszcze bardziej urozmaicony i atrakcyjny.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie.

Termin składania wniosków w ramach konkursu „Małych Grantów” mija  16 listopada 2020 roku (poniedziałek).

Decyzja o przyznaniu dofinansowania zostanie ogłoszona 17 listopada  2020 roku (wtorek).

Termin realizacji projektów w ramach konkursu 9 listopada – 5 grudnia 2020 roku.

Konkurs finansowany jest w ramach projektu ROHiS, a granty będą rozliczane wg. zasad rozliczania projektów ROHiS (załączniki niezbędne do rozliczenia grantu będą wysłane każdemu wnioskodawcy po rozstrzygnięciu konkursu). Na materiałach promocyjnych należy umieszczać logotypy ZHP Chorągwi Krakowskiej oraz projektu ROHiS.

Przy rozliczeniu należy dostarczyć min. 2 zdjęcia z realizacji zadania z logotypami ROHiS.