Małopolska Sieć Świetlic Podwórkowych „Wyjdź na pole”

UDOSTĘPNIJ
/
349

1 września 2019 roku rozpoczęły działalność świetlice podwórkowe w ramach projektu Małopolska Sieć Świetlic Podwórkowych „Wyjdź na pole” realizowane przez naszą Chorągiew.

Projekt powstał dzięki wsparciu z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu powstało 100 świetlic podwórkowych działających na terenie 34 małopolskich gmin.

Najnowsze informacje na temat realizacji projektu można znaleźć na profilu społecznościowym.

 

Projekt „Małopolska Sieć Świetlic Podwórkowych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9.  Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1 Europejskiego Funduszu Społecznego