Kurs Namiestników „NAMASTE”

UDOSTĘPNIJ
/
371

 

ZHP Chorągiew Krakowska oraz Zespół Kadry Kształcącej „Wierchy” zapraszają do udziału w Kursie Namiestników „Namaste”.

Liczba miejsc ograniczona!

CEL

Przygotowanie instruktorów ZHP Chorągwi Krakowskiej do pełnienia funkcji namiestnika

Przygotowanie instruktorów do systematycznego wspierania drużynowych z poziomu hufca

TERMIN

17-19.05.2019 – I ZJAZD

14-16.06.2019 – II zjazd i zakończenie

 MIEJSCE

I zjazd okolice Szczawnicy

II zjazd okolice Krakowa

 UCZESTNICY

Uczestnikami kursu będą instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Krakowskiej pełniący funkcje:

§ namiestników,

§ członków namiestnictw,

§ członków zespołów programowych w hufcach, w których nie działają namiestnictwa,

§ kandydaci na wyżej wymienione funkcje

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS

§ ukończone 18 lat,

§ stopień instruktorski podharcmistrza/podharcmistrzyni lub otwarta próba, podharcmistrzowska + ukończony kurs podharcmistrzowski,

§ opłacona podstawowa składka członkowska,

§ zgoda komendanta hufca

§ posiadanie regulaminowego umundurowania,

§ wypełnienie ankiety aplikacyjnej na kurs: do 6.05.2019

§ dokonanie wpłaty za kurs do 7.05.2019

§ ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

 

 ODPŁATNOŚĆ

Opłata za kurs wynosi: 200 zł

W ramach opłaty za kurs zapewniamy: zakwaterowanie, przerwy owocowo- kawowe, pełne wyżywienie, ogrom wiedzy i inspiracji, materiały programowe, ubezpieczenie,

Kwota nie obejmuje kosztów dojazdu na miejsce zjazdów. Na kurs uczestnicy przyjeżdżają we własnym zakresie. Organizatorzy kursu nie zapewniają także powrotu z kursu.

Opłaty prosimy przesyłać na konto:

ZHP Chorągiew Krakowska, 31-131 Kraków, ul. Karmelicka 31

Konto: 60 85910007 0020 0055 2365 0007

Tytułem: Wpłata za kurs namiestników

Uwaga: Kwota za kurs może być zwrócone uczestnikowi kursu jedynie w uzasadnionych losowych przypadkach ( nagła choroba, przypadki losowe, siła wyższa) po potrąceniu już poniesionych kosztów organizatora kursu.

WARUNKI UKOŃCZENIA KURSU

§ aktywne uczestnictwo we wszystkich zajęciach.

§ oddanie – zadań kursowych – indywidualnych i zespołowych.

KOMENDA

hm. Kinga Delimata SOKK nr 842/2018 Komendantka

hm. Hanna Urbańczyk SOKK nr 897/2018

phm. Wojciech Kubica BOKK nr. 1193/2018

phm. Magdalena Furtak

phm. Marzena Zawilińska

KONTAKT

W przypadku pytań proszę o kontakt z komendantką hm. Kingą Delimatą e- mail: program@krakowska.zhp.pl, tel: 608036899