Święto ZHP Chorągwi Krakowskiej 2019

UDOSTĘPNIJ
/
477

23 marca 2019 Godzina 10:00 RYNEK GŁÓWNY

  • Uhonorowanie Święta Patrona Chorągwi
  • Uroczysta odprawa komendantów hufców
  • Udział u grach miejskich zorganizowanych przez referaty

Uczestnicy gier miejskich:

  • Zuchy, Harcerze Starsi, Wędrownicy ZHP w patrolach max. 15 osobowych + opiekun patrolu.
  • Harcerze w patrolach max. 10 osobowych  + patrolowy + opiekun

Koszt: 5 zł dla członków ZHP Chorągwi Krakowskiej oraz ich opiekunów.

Wpłaty za patrol wraz z opiekunem należy dokonać na konto: 60 85910007 0020 0055 2365 0007

Tytuł przelewu: „nazwa patrolu, hufiec, jaki pion (Z/H/SH/W/S)”

Patrole, które zgłoszą się na Święto Patrona Chorągwi i nie przyjadą w dniu 23.03, ponoszą pełną odpłatność. Rezygnację z udziału w przedsięwzięciu można zgłosić do 13.03

Rezygnacja z Gry po 13.03 wiąże się z brakiem zwrotu wpisowego!

Zgłoszenia:
Do 13.03.2019 Przez formularz dostępny tutaj: zgłoś się

Po 13.03.2019 zgłoszenia nie będą przyjmowane! Związane jest to z kwestiami organizacyjnymi gier.

Po zgłoszeniu się patrolu na Święto Chorągwi, do 15.03 patrolowy (na e – maila podanego w zgłoszeniu) otrzyma szczegółową informację od poszczególnych kierowników referatów/organizatorów gier.