Uzupełnienienie składu Rady ZHP Chorągwi Krakowskiej

UDOSTĘPNIJ
/
343

Zgodnie z uchwałą Uchwała Nr 41/V/2021 Rady ZHP Chorągwi Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 4 marca 2021 r., Rada zwraca się do instruktorów ZHP Chorągwi Krakowskiej o zgłaszanie kandydatur na członka/członkinię Rady Chorągwi spośród instruktorów posiadających bierne prawo wyborcze. Termin zgłoszeń mija 31 marca br.

Link do formularza zgłoszeniowego: http://bit.ly/rada-choragwi-zgloszenia