Warsztaty dla Kadry Kształcącej „Dobre praktyki na kursie”

UDOSTĘPNIJ
/
833
Zespół Kadry Kształcącej „Wierchy” zaprasza na warsztaty dla Kadry Kształcącej „Dobrej praktyki na kursie”.

->  12 czerwca 2021 roku, w godzinach 10:00 – 18:00, Fort 39 Olszanica.

-> Dla instruktorów, którzy byli lub planują być członkami kadry form szkoleniowych. Udział w warsztatach może być wykorzystany jako godziny własnego szkolenia przy wnioskach o OKK.
Pierwszeństwo w przyjęciu na warsztaty mają instruktorzy z Chorągwi Krakowskiej.

-> Koszt: 10 zł, płatne przelewem na konto (dane do przelewu są w regulaminie).

-> Link do zgłoszeń: http://bit.ly/warsztaty-kk-zgloszenia
Termin zgłoszeń mija 4 czerwca.

-> Więcej informacji w regulaminie: http://bit.ly/warsztaty-kk-regulamin