Lider + Kierowanie ludźmi w praktyce

UDOSTĘPNIJ
/
283

Zespół Kadry Kształcącej ZHP Chorągwi Krakowskiej „Wierchy” organizuje kolejną edycję szkolenia Lider + Kierowanie ludźmi w praktyce.

Trenerki: hm. Patrycja Gołębiowska i hm. Dominika Moskal

Szkolenie kierowane do członków referatów i zespołów chorągwianych, komend hufców oraz komend szczepów.

Termin: 30.11-1.12.2019 (zajęcia w godzinach 9-18)

Miejsce: Kraków

Składka zadaniowa: 25 zł

Zgłoszenia do 15.11.2019, ilość miejsc ograniczona

Formularz zgłoszeniowy

Działanie finansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.