Eureka – Kurs Kadry Kształcącej II stopnia

UDOSTĘPNIJ
/
211
Zapraszamy na Kurs Kadry Kształcącej II stopnia!

Termin i miejsce kursu:
• 14-16.05.2021, Kosarzyska;
• 11-13.06.2021, Korzkiew.

Koszt:
Koszt kursu wynosi 250 zł dla instruktorów z Chorągwi Krakowskiej oraz 300 zł dla instruktorów spoza Chorągwi Krakowskiej.

Ankieta zgłoszeniowa:
http://bit.ly/kkk-II-stopnia-zgloszenia.

Warunki uczestnictwa:
• Posiadanie BOKK, złożenie wniosku o BOKK przed rozpoczęciem kursu lub udział w niezakończonym Kursie Kadry Kształcącej I Stopnia;
• Opłacone składki członkowskie;
• Uzupełnienie ankiety zgłoszeniowej do 25.04.2021.
Potwierdzenie uczestnictwa nastąpi do 28.04.2021. Pierwszeństwo w przyjęciu na kurs mają instruktorzy z Chorągwi Krakowskiej.
Wpłat należy dokonać po potwierdzeniu uczestnictwa do 5 maja.

Więcej informacji w regulaminie:
http://bit.ly/kkk-II-stopnia-regulamin.

Kontakt:
maciej.kluza@zhp.net.pl

Uczestnik powinien posiadać środki ochrony osobistej – maseczki, rękawiczki.
W zmiany ograniczeń wprowadzonych z przyczyn epidemiologicznych kurs może zostać odwołany. Wpłaty zostaną zwrócone uczestnikom.